Biomassa forestal

La biomassa forestal prové de la gestió dels productes i restes que generen les activitats de manteniment i millora de les masses forestals, com les resultants de les podes, les tales i les aclarides forestals.

Productes biomassa forestal