Dimecres, Juny 12, 2024

TheGrue Menu (ca)

Cerca

Breadcrumbs

Canviar idioma

Què és ?

L’Enciclopèdia Catalana defineix la biomassa com la “massa total de la matèria viva existent en una comunitat o en un ecosistema”, englobant doncs tant la que prové d’origen vegetal o animal com la que sorgeix de la transformació natural de la matèria com de la transformació artificial.

La biomassa pot tenir origen en:

-   Subproductes agrícoles provinents de les activitats dels conreus llenyosos o de les activitats de recollida dels conreus herbacis com la pallaD’aquest tipus d’instal•lacions n’hi ha tant per a ús domèstic com per a ús municipal i industrial, com per exemple en granges, hivernacles, bodegues, locals o instal•lacions municipals.
-   Productes i subproductes forestalsprovinents de les activitats de manteniment i millora de les masses forestals com les podes, tales i les aclarides
-   Residus industrials provinents de la gestió dels residus que es generen en indústries com les procedents de la transformació de la fusta, les closques d’ametlles, pinyols d’olives, etcètera.
-   Residus i subproductes del sector ramader i agroalimentari que poden valorar-se energèticament a través del procés anaerobi com els purins, fems, residus d’escorxador, greixos animals, restes de polpes de fruites...
-   Cultius energètics com són plantes de creixement ràpid que tenen com a finalitat l’obtenció d’energia com eucaliptus, pollancres, herbacol, colza, gira-sol, etcètera.
-   Residus municipals provinents de les restes de poda i jardineria municipal, així com els provinents de la recollida selectiva.
-   Residus provinents de la transformació artificial com la fracció orgànica dels residus sòlids urbans, els fangs generats a les estacions depuradores d’aigües residuals o els olis vegetals ja utilitzats.

Biomassa al Penedès

biomassa1La comarca del Penedès disposa d'unes 27.000 Ha de vinya i unes 22.000 Ha forestals. Cada any les podes de vinya generen aproximadament unes 80.000 tones de vergues que equivalen a uns 27.000.000 litres de gasoil.
L'ús de biomassa suposa un estalvi d'un 70% respecte al consum de gasoil. El pagès té l'oportunitat d'auto-consumir l'energia potencial de la que disposa a les seves vinyes amb la instal•lació de sistemes de calefaccióbiomassa2 i calderes de biomassa per al seu ús domèstic. No obstant, per a realitzar aquest auto-consum és necessari fer una correcta gestió del material, deixant-lo en perfectes condicions per a maximitzar la rendibilitat i la durabilitat d’aquestes calderes.
D’aquest tipus d’instal•lacions n’hi ha tant per a ús domèstic com per a ús municipal i industrial, com per exemple en granges, hivernacles, bodegues, locals o instal•lacions municipals.

EMPRESA

empresa

SITUA'T

situat

CONTACTA

contactar

NOTÍCIES

noticies

GALERIA

fotos

VÍDEOS

video

JoomBall - Cookies (CA)