Gestió de runes

runes1Monreser S.L. està especialitzada en la gestió completa del reciclatge de runes.

Disposem d’una planta de reciclatge i valorització de runes de la construcció que ens permet oferir un servei de recepció, trituració, neteja i classificació del material en diferents granulometries. També oferim el servei de trituració de tot tipus de runes a qualsevol lloc mitjançant les nostres trituradores mòbils.runes2

Després del procés, obtenim un àrid reciclat amb unes característiques similars a l’àrid natural, i que és un perfecte substitut del mateix per a diferents usos.

Productes àrids