Monreser dona aquest servei, no obstant el full està en construcció.

Perdoneu les molèsties.

Oferim l'aplicació d'herbicides amb el sistema A.T.V. d'ultra baix consum adaptat a un quad. 

Aquest mètode suposa una aplicació de forma senzilla i sense compactar el terreny, cosa que millora l'efectivitat de l'herbicida, i implica l'ús de molt poca aigua.
 

Herbicida 1herbicida 2Herbicida 3herbicida 4

Monreser dona aquest servei, no obstant el full està en construcció.

Perdoneu les molèsties.

Monreser dona aquest servei, no obstant el full està en construcció.

Perdoneu les molèsties.